Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeVervoerPersonenvervoer

Personenvervoer

Inleidende tekst categorie "Personenvervoer"

Personenvervoer

In de binnenvaartbranche neemt het personenvervoer een aparte plaats in. Al snel wordt de binnenvaart gerelateerd aan goederenvervoer, terwijl de omvang van het personenvervoer vrij groot is. Onder personenvervoer vallen niet alleen de veerdiensten voor auto's, fietsen en voetgangers, maar ook riviercruiseschepen, de bruine vloot, partyschepen, rondvaartboten, watertaxi en vakantieschepen. Hoewel de bedrijven in deze vervoerstak zich nagenoeg allemaal presenteren in mediabladen of op het internet, is er nagenoeg niets gepubliceerd over de (vervoers)prestaties (behalve de veerdiensten). Terwijl je ziet dat deze markt groeit, innoveert en moderniseert.

Veerdiensten
In Nederland worden zo'n 200 veerdiensten onderhouden met allerlei soort veerboten, zoals autoveren, fietsveren en voetveren. Hoewel veel veerboten verouderd zijn , vinden er op dit gebied wel innovaties plaats. Bijvoorbeeld de waterbussen in de Drechtsteden (catamarans); snelle veerverbindingen tussen Dordrecht - Rotterdam (catamarans); Amsterdam - Velsen (draagvleugelboten) en Hoek van Holland - Maasvlakte (catamaran). Passagiers van de catamarans kunnen ook hun fiets meenemen, wat voor het woon- werkverkeer wel heel interessant is. Op jaarbasis vervoeren de veerdiensten samen meer dan 38 miljoen mensen, wat overeen komt met 2x het inwonersaantal van Nederland. Meer over veren.

Riviercruiseschepen
Sinds de toetreding van een aantal landen tot de EU zijn er heel wat rivieren bijgekomen. Donau, Rijn, Elbe, Rhone, Po, Seine, Tisza vormen nog maar een deel van de rivieren in West-Europa, waarover de cruiseschepen varen. De langste reis die 3 weken duurt, is van Amsterdam naar Konstanza, 3500 kilometer. Op de West-Europese wateren varen nu bijna 200 cruiseschepen. De vloot is afkomstig uit tal van landen. Aan de top staat Zwitserland, gevolgd door Duitsland, Nederland en Frankrijk. De resterende schepen zijn afkomstig uit landen als Bulgarije, Roemenie, Cyprus en nog veel meer landen. De totale vloot telt ca. 24.000 bedden. In 1970 waren er 30 cruiseschepen, in 1990 60 schepen, in 2000 95 schepen. In 2003 is dat aantal verdubbeld tot 180 schepen. De prognose voor 2015 is 300 schepen. De nieuwe cruiseschepen zijn doorgaans 110 meter lang en 11,40 breed en geschikt voor 125 tot 150 passagiers. De cruiseschepen Viking Sun (bj.2005) en Viking Helvetia (bj.2006) gaan zelfs met een lengte van ruim 130 meter een stapje verder en zijn geschikt voor bijna 200 passagiers. In tegenstelling tot vrachtschepen, wordt het casco van een cruiseschip meestal in Nederland gebouwd. Bij vrachtschepen wordt het casco doorgaans in China of Oost-Europa gebouwd. De bouw van een passagiersschip duurt 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de werf. De schepen kosten nu tussen de 9 en 15 miljoen euro. Het zijn drijvende hotels voorzien van alle luxe.


Amsterdam: Voor de riviercruisevaart is Amsterdam een belangrijke plaats. In 2005 bezochten 780 schepen de hoofdstad en hadden bij elkaar een kleine 150.000 passagiers aan boord. In 2004 waren dat nog 698 schepen. De schepen nemen ligplaats in de buurt van het Centraal Station/Westerdoksdijk. Het centrum ligt loopafstand.

Prins Willem Alexander, Henry Dunant, Zonnebloem
Een paar apart zijn het Rode Kruisschip Henry Dunant, de Zonnebloem en de Prins Willem Alexander. Deze schepen zijn speciaal uitgerust voor zieken en ouderen die verzorging nodig hebben. Het zijn moderne en goed uitgeruste schepen waarmee de passagiers een onvergetelijke vakantie wordt bezorgd.

Partyschepen
Op het gebied van parties en evenementen op het water is ook veel veranderd. Had je vroeger vooral rondvaartboten die ook voor kleine parties (bruiloften) werden gebruikt, heb je nu schepen die speciaal zijn ingericht voor parties. Bijvoorbeeld de ouderwetse raderboten in Rotterdam (de Majesteit) en Amsterdam (de Kapitein Kok), het enorme evenementenschip Ocean Diva, maar ook een schip als de River Dream. Naast de grote partyschepen, zie je steeds meer luxe kleine partyschepen voor besloten bijeenkomsten. Deze vaartuigen hebben dan ook vooral de uitstraling van luxe jachten. Overigens een groot aantal rondvaartboten lenen zich ook voor parties en hebben dus een dubbele functie.

 

Rondvaartboten
Rondvaartboten zijn er in overvloed. Bijna elke stad, dorp of natuurgebied dat aan een bevaarbaar water ligt beschikt wel één of meerdere rondvaartboten. Ook de rondvaartboten zijn er in alle soorten en maten. Zo heb je o.a. de bekende grachtboten in Amsterdam, die lang, smal en laag zijn; de grote Spidoboten in Rotterdam met een future-achtige uitstraling, maar ook open rondvaartboten in natuurgebieden zoals de Biesbosch of in steden als Leiden, Alkmaar, Amersfoort, Middelburg en Dordrecht. Een aantal jaren geleden heeft ook de fluisterboot zijn intrede gedaan. Deze rondvaartboten worden elektrisch aangedreven zodat natuurgebieden zo min mogelijk verstoord worden door geluid en uitlaatgassen. Over het algemeen zijn dit lage open boten, maar in 2004 is ook de 27 meter lange rondvaartboot Halve Maen in de vaart gebracht, die m.b.v. zonne-energie ook elektrisch aangedreven kan varen. De "Halve Maen" vaart in Dordtse Biesbosch. Naast de reguliere rondvaarten zie je steeds meer thema rondvaarten. In steden bijvoorbeeld museum-, candlelight-, architectuur-, theater-, dinner-, musicarrangementen en in natuurgebieden snert- , puzzle-, vaar/fiets en vroege vogelarrangementen.

Watertaxi
Iets van de laatste jaren is de watertaxi. Ze zijn o.a. te vinden in Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Gorinchem. Er zijn verschillende modellen. De Rotterdamse watertaxi is zeer snel en functioneel. Voor de watertaxi zijn aparte opstapplaatsen gemaakt. De watertaxi in Amsterdam en Leiden vaart langzamer maar heeft meer een toeristische karakter.

Bruine zeilschepen
Ook de bruine vloot is sterk aanwezig. Nu varen in Nederland ruim 400 bruine vlootschepen die men voor één of meerdere dagen kan charteren. Varen op deze schepen staat vooral in het teken van aktief meedoen. De schepen zijn een favoriet voor bedrijfsuitjes De meest voorkomende type schepen zijn de klippertypen (tot meerdere masten), tjalk, en skûtsje. Naast deze type schepen zijn er nog een legio aan andere type schepen in de vaart. De schepen zijn nagenoeg op alle ruime vaarwateren te vinden, maar de sterkste concentratie ligt rond het IJsselmeer/Waddenzee. De grootste thuishavens voor de bruine schepen zijn Harlingen en Enkhuizen. Veel informatie over de bruine vloot vindt u op zeilcharter.nl

Vakantieschepen
Meevaren op vakantieschepen zijn meestal ook doe-vakanties. Dit soort schepen zijn vooral kleinere gerenoveerde en opnieuw opgebouwde motorschepen die ingericht zijn voor een beperkt aantal passagiers. Fietsen of watersport maakt meestal deel uit van een vakantietrip. Maar er zijn ook bijvoorbeeld zgn. bijbel-schepen waar mensen tijdens hun vakantiereis ook samen hun geloof belijden. Zie o.a.: Boat Bike Tours, Fiets-Vaar-Vakantie.

VEERDIENSTEN


Dat Nederland een echt waterland is blijkt wel uit de grote hoeveelheid beschikbare veerdiensten. Nederland heeft ca. 200 veerdiensten, die gezamenlijk zo’n 38 miljoen personen per jaar overzetten. De veerdiensten worden uitgevoerd met verschillende type veren zoals: de standaard veerpont voor auto’s, fieters en voetgangers (de bekende platte vierkante schuit); fiets- en voetveren en de zogenaamde sneldiensten met catamarans (zoals de waterbussen in omg. Drechtsteden) en draagvleugelboten op de route Amsterdam-Velsen). De gezamenlijke veerdiensten bieden een werkgelegenheid van ca. 1.050 FTE (fulltime banen). Voor een overzicht van nagenoeg alle veerdiensten in Nederland en toeristische tips, kijk dan eens op www.voetveren.nl

Onderverdelingen veren
Veren zijn er in alle soorten en maten. Er bestaan diverse onderverdelingen:


Snelle – en langzame veerponten.
De snelle veerponten (boten) gaan sneller dan 40 km/u. In Nederland zijn slechts een beperkt aantal snelle veerdiensten. Dit zijn meestal veerdiensten die in de lengterichting over een kanaal of rivier varen. Een dergelijke veerdienst worden met name uitgevoerd met een draagvleugelboot of catamaran die grote snelheden kunnen halen. Bijvoorbeeld de draagvleugelboten tussen Amsterdam en Velsen en de waterbussen in de regio Dordrecht/Rotterdam. De langzame veerponten hebben een snelheid van ca. 10 km/u. Hiervan steken de meeste recht of schuin het water over.

Vrijvarende - en niet vrijvarende veerponten
Bij langzame veerponten wordt weer een onderverdeling gemaakt in de vrijvarende - en niet vrijvarende veerponten. Een niet vrijvarende veerpont is een veerpont die tijdens de vaart niet vrij zijn vaarweg kan kiezen maar door kabels, kettingen of anderszins aan een bepaalde vaarweg is gebonden. Bijvoorbeeld kabelveerpont of gierpont, wel of niet voorzien van een motor.

Autoveer, voet-fietsveer en voetveer
Nog een onderverdeling is autoveer, voet-fietsveer en voetveer. Met de autoveer kunnen alle gebruikers mee. Een voet-fietsveer is bestemd voor voetgangers en (brom)fietsen, bijvoorbeeld de waterbussen in de regio Dordrecht-Rotterdam of veel kleine veerdiensten op de Maas. Voetveren zijn bestemd voor voetgangers en zijn vooral te vinden in wandel- of natuurgebieden.

Zoute en zoete veren
De laatste onderverdeling zijn de zoute en zoete veren. Hierbij worden de veerdiensten onderverdeeld op basis van het soort water waarover ze varen.

Zoete veren
Zoete veren zijn dus veerdiensten die op zoete wateren varen. Binnen de zoete veerdiensten wordt onderscheid gemaakt tussen “gewone” veerdiensten en Openbaar Vervoer (OV) veerdiensten die onder de Wet Openbaar Vervoer vallen. Voor wat betreft OV-schepen gaat het om de volgende snelle veerdiensten:
klik.
Dordrecht - Sliedrecht – Papendrecht – Zwijndrecht (Waterbus);
Rotterdam - Dordrecht (Waterbus voorheen Fast Ferry);
Hoek van Holland - Maasvlakte (Fast Ferry);
Velsen - Amsterdam (Fast Flying Ferry);
Vlissingen - Breskens (Fast Ferries Zeeland)

Zoute veren
Onder de zoute veerdiensten worden veerdiensten verstaan die over zoute wateren varen. Hierbij valt te denken aan de Waddenzee maar ook aan het water tussen de Zeeuwse eilanden. De Westerschelde en Oosterschelde zijn beide zoute wateren. Grevelingen en het Haringvliet zijn echter weer zoete wateren. De veerdiensten over de Zeeuwse wateren varen voornamelijk in de zomermaanden. Er blijven slechts twee Zeeuwse veerdiensten over die het hele jaar varen.
Dit zijn de veerdienst van Vlissingen naar Breskens en van Sluiskil oost naar Sluiskil west. Het veer bij Sluiskil vaart over het kanaal van Gent naar Terneuzen. Dit water is zoet en daardoor is dit veer opgenomen in de categorie zoete veren. Het veer tussen Vlissingen en Breskens valt sinds 2003 onder de Wet Openbaar Vervoer.

klikLeeftijd veerponten
De veerdiensten worden veelal met één veerpont onderhouden, namelijk in 69% van de gevallen. De overige 31% onderhoudt de veerdienst met meerdere ponten. De leeftijd van deze veerponten is gemiddeld 26 jaar, wat neer komt op het bouwjaar 1977. Indien ook hier onderscheid wordt gemaakt tussen “gewone”, Openbaar Vervoer en waddenveren blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de “gewone” veren hoger ligt. Het gemiddelde bouwjaar van de “gewone” veren is 1973. Dat van de OV veren en de waddenveren is respectievelijk 1999 en 1990.

beunschipGebruikersgroepen
De gebruikers kunnen worden onderverdeeld in verschillende gebruikersgroepen. Bijna 37% van de gebruikers heeft als reismotief woon-werk. Sociaal verkeer heeft aandeel van ruim 32% en recreatief verkeer bestaat uit bijna 21% van de gebruikers. De reismotieven beroepsvervoer en scholieren hebben respectievelijk een aandeel van bijna 5% en 7%.
Woon-werk verkeer is verkeer dat van het woonhuis naar een vaste werkplek op weg is of vice versa. De reis wordt in dit geval gemaakt om op het werk te komen. Bij beroepsverkeer ligt dit anders. Hierbij wordt de reis gemaakt in het kader van de uitoefening van het beroep. Voorbeelden van beroepsverkeer zijn landbouwverkeer, vrachtwagens, bezorgdiensten, taxi’s en de postbode. Wat onder schoolverkeer wordt verstaan is vrij eenduidig. Dit zijn scholieren of studenten die op weg zijn naar hun onderwijsinstelling. Onder sociaal verkeer valt verkeer met als reisdoel familiebezoek, boodschappen doen, winkelen, kerkbezoek of sportverenigingen. Ten slotte is er recreatief verkeer. Hierbij valt te denken aan fietsers en wandelaars die ter ontspanning een tocht maken maar ook het uitgaanspubliek naar cafés, discotheken, theater of bioscoop valt hieronder.
Ponten met een overheersende functie voor het woon-werk verkeer hebben meestal een grotere capaciteit en zullen continu varen volgens een vaste dienstregeling. Ponten met een meer recreatieve of toeristische functie zullen vaak een kleinere capaciteit hebben. Tevens zal de afvaartfrequentie minder zijn of zullen ze varen op aanbod, als de pont vol is vertrekt hij.

Klik klik Overige functies
Naast het overzetten van personen kunnen veerdiensten ook andere functies vervullen. Ca. 64% van de veerdiensten vervult een economische functie. Hiermee wordt bedoeld dat ondernemers voor hun inkomsten afhankelijk zijn van het veer. Een voorbeeld hiervan is een bakker waarvan de helft van de klanten zich aan de andere kant van de rivier bevindt. Veerdiensten zijn vaak ook opgenomen in calamiteitenplannen of maken onderdeel uit van een gevaarlijke stoffen route, respectievelijk 37% en 6%.

Exploitatie
In Nederland worden ongeveer 196 veerdiensten geëxploiteerd. Van de veerdiensten die het hele jaar door varen is 67% een autoveer en 33% een voet-fietsveer. Ruim 40% van de veerdiensten in particuliere is in handen, bijna 35% is een gemeentelijke veerdienst, 15% is een provinciale en slechts ruim 9% is een rijksveerdienst. De exploitant is lang niet altijd ook eigenaar van de veerdienst.

 

. . . . onderzoeksrapport (pdf)

Out of the blue - de economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland

Passvrt_Out_Blue_klOp 15 december 2011 werden de resultaten van het onderzoek naar het economisch belang van de passagiersvaart in Nederland gepresenteerd onder de titel "Out of the blue - de economische betekenis van de passagiersvaart in Nederland". Dit onderzoek is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit, C.J. Plaisier, in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB).

Lees meer...

Verdiensten van Veerdiensten

In opdracht van het Landelijk Veren Platform (LVP) is een onderzoek verricht naar het maatschappelijk en economisch belang van de veerdiensten in Nederland. Hierbij is het onderzoeksrapport van 2004 'Hoe ver is de overkant?' geactualiseerd. Destijds bleek dat de veerdiensten in Nederland zowel maatschappelijk als economisch een onmisbare rol vervullen, maar dat diezelfde veerdiensten vanuit financieel oogpunt bezien te vaak in de gevarenzone verkeerden.

Lees meer...
Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven