Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeThema'sVerenigde Staten

Binnenvaart in de VS

klik voor grote fotoIn de Verenigde Staten gaat 18 procent van het vervoer over water en is daarmee een belangrijke rolspeler. Het vervoer is goedkoper dan het spoor en de weg. De VS beschikt over 300 havens, waar 2 miljard ton goederen per jaar omgaat. Alleen al in de 4 belangrijkste havens wordt meer dan 200 miljoen ton per jaar behandeld. Aan de havens zijn 13 miljoen banen gerelateerd. Dus belangrijk voor de economie. De havens zorgen dan ook voor veel toegevoegde waarde in de regio's. Van het binnenlands transport gaat 60% over water en 50% langs de kusten. Er ligt 17.700 kilometer waterweg tussen de kust en het binnenland, daarin 192 sluizen. Veel van die vaarwegen staan bovendien in verbinding met grote meren.

 

 

Groei
Omdat, net als in Europa en China, steeds grotere schepen de havens van de Verenigde Staten aandoen is er behoefte aan diepere zeehavens. Tegelijkertijd moet de VS ook rekening houden met het handhaven van natuur, milieu en veiligheid. De belangrijkste klanten van de VS-havens zijn Aziƫ, Japan en China. China staat voor 10% van de wereldhandel. De importgroei van China komt dit jaar uit op 20%. De buitenlandse handel met de VS is verdrievoudigd en de eerste zeer grote containerschepen, met een capaciteit van meer dan 8000 TEU zijn er inmiddels. Daarop worden de containers 15 lagen hoog en elf breed gestapeld. Om die schepen te kunnen ontvangen heeft de VS kanalen nodig die groter, breder en dieper zijn en die dus ook veel kosten. Ze moeten er echter wel komen en dat is een enorme uitdaging. Er is 2 tot 3 miljard dollar nodig om de eerste projecten te kunnen uitvoeren. Het Korps verwacht tot 2022 een verdubbeling van het vrachtvervoer, dus de nood is groot.

 

 
 
 
 

Binnenvaart

Voor de binnenvaart is er nog een beperkte mogelijkheid om te groeien. De sluizen zijn overwegend 138 meter lang en dat voldoet niet meer. Er moeten grotere sluizen worden gebouwd, dat is een tijdrovend proces. De toename van het transport werkt wachttijden in de hand en daardoor is binnenvaart niet altijd even doeltreffend. Er wordt gewerkt aan een oplossing van dit probleem. Soms loopt de wachttijd op tot 30 uur en overschrijdt liet aanbod van scheepvaart de capaciteit van de sluizen met 30%. De overheid in de VS kiest voor duurzame oplossingen waarbij ecologisch herstel, kwantiteit en kwaliteit van het water zwaar meewegen. Nieuwe voorzieningen moeten ook nog houdbaar blijven voor het milieu en we willen geen compromis, want toekomstige generaties hebben ook recht op een goede kwaliteit ecosysteem. De ontwikkelingen uit het verleden, zoals het verloren gaan van diersoorten en het ontstaan van veel vervuilde plaatsen moeten nu worden aangepakt. Scheepvaart is belangrijk, maar er zijn maar beperkte subsidies beschikbaar en dat beperkt het aantal projecten. Bovendien heeft het Korps ook nog plannen voor duurzaam onderhoud.

 

 

Achterstand
In de VS heeft de binnenvaart een achterstand opgelopen waar het gaat om het vervoer van containers. Het spoor heeft de vervoersmarkt jarenlang gedomineerd. Het ministerie van Vervoer probeert nu het vervoer over water te bevorderen. Ook het vervoer over water van erts en steenkool is in de afgelopen jaren teruggelopen. De binnenvaart neemt hiervan momenteel nog maar 25% voor haar rekening. Vanuit de overheid wordt er ook voor geijverd dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over water gaat, dat is veiliger dan overweg of spoor. Het volume hiervan stijgt dan ook omdat de veiligheid een belangrijke factor is. De binnenvaart heeft waarschijnlijk 20% van het totale volume. Voor toerisme over water bestaat een grote markt. Het zijn vooral cruiseschepen die over het water rondtoeren.

 

Kosten
Tot op heden betaalt de binnenvaart in de Verenigde Staten nog niet mee aan de kosten voor de natte infrastructuur. In de toekomst wil de overheid echter 20 cent per gallon brandstof in rekening gaan brengen voor het onderhoud. Er wordt toegewerkt naar een kostenverdeling van 50/50 % overheid en gebruiker. De overheid legt de havens aan voor binnenvaart en zeevaart. De overheid zorgt ook voor het onderhoud. Wel wordt voor de havens een paar dollarcent per gallon brandstof geheven en in een trustfonds gestopt dat bestemd is voor het havenonderhoud.

 

Bron: Scheepvaartkrant 10 november 2004 en David Grier, scheepvaartanalist van het instituut voor waterbeheer van het Korps Ingenieurs van het Amerikaanse leger, gastspreker tijdens het jubileumcongres CBRB op 25 oktober 2004.

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven