Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeThema'sSeine-Schelde verbinding

Seine Nord verbinding

(update 29-10-2012) Tussen 2017 en 2020 zal de Seine-Scheldeverbinding, officiële naam Seine Nord Europe, klaar zijn. De verbinding maakt het mogelijk om met grote schepen tussen Rotterdam/ Antwerpen en Parijs te varen. Nu ligt het maximale laadvermogen op 600 ton (CEMT klasse II).

Het vervoer vindt hoofdzakelijk plaats met de type schepen als "spitsen", "verlengde spitsen" en "Canal du Nord-schepen". In de nieuwe situatie is Seine-Scheldever binding geschikt voor schepen tot 4400 ton laadvermogen en tweebaksduwvaart (CEMT klasse Vb), waarbij delen van de vaarweg uit éénrichtingsverkeer bestaat óf bij normaal profiel schepen tot 1350 ton laadvermogen (CEMT klasse IV).

 

26 oktober 2012: Voortgang Seine-Nord in handen van Commissie
De Franse minister van Transport, Frédéric Cuvillier, heeft een commissie samengesteld die vóór volgend jaar april moet beoordelen welke grote water-, spoor- en wegprojecten prioritair zijn. De aanbevelingen van de commissie zullen bepalend zijn voor Seine-Nord. Het ministerie raamt de aanlegkosten van deze nieuwe vaarweg tussen het Schelde- en Seinebekken momenteel op zes miljard euro, in plaats van de oorspronkelijke ruim vier miljard. Sinds het Seine-Nordproject eind augustus door bouwconcern Bouygues aan het wankelen is gebracht, wordt er in Frankrijk druk gelobbyd door zowel voor- als tegenstanders van dit grootschalige kanaal naar Parijs. Het volledige artikel ' Seine-Nord in handen van commissie ' kunt u lezen op de website van weekblad Schuttervaer, 26 oktober 2012.

 

's Werelds grootste binnenvaartproject
De Seine-Scheldeverbinding is 's werelds grootste binnenvaartproject van het moment en is opgeno-men in het Trans Europees Netwerk (TEN) voor goederenverkeer. De kosten zijn geraamd op 4 miljard euro (kosten Betuwelijn 4,7 miljard euro). De Europese Unie betaalt 420 miljoen euro subsidie voor het project. De Seine-Schelde-verbinding kan de Europese binnenvaart een enorme impuls geven. Niet alleen lichtstad Parijs en de zeehavens Rotterdam en Antwerpen zullen baat hebben bij deze verbinding. Ook haven-plaatsen als Brugge, Oostende, Vlissingen en Terneuzen, Lille, Duinkerken, Le Havre en Rouen zullen, met eventuele infratructurele aanpassingen, groot voordeel hebben bij deze verbinding. De verwachte goederenstroom via deze verbinding ligt in de eerste jaren op ca. 10 miljoen ton met een groei tot ca. 30 miljoen ton in opvolgende jaren. (Ter vergelijking: Over het Amsterdam-Rijnkanaal wordt jaarlijks ca. 55 miljoen ton goederen vervoerd. Dit kanaal is een belangrijke verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam/ Duitsland.)

 

Noord-Frankrijk is met belangrijke productie-locaties voor chemische, agrarische, bouw-materialen en automobielindustrie én tal van terminals het economische hart van Frankrijk. In Frankrijk voert het wegvervoer de boventoon en is qua volume ook het vervoer per spoor veel belangrijker dan over het water. Door verbetering van de route tussen de Seine en de Schelde verwacht men dat het transport over de weg zal afnemen en daarmee tot minder verkeers-opstoppingen leidt.

 

Links:
- - - - Seine-Schelde Commissie
- - - - Canal Seine- Nord Europe
- - - - Traject België
- - - - Inland Navigation Europe

01 september 2012: Aanbesteding Seine-Nord stopgezet
De aanbestedingsprocedure voor Seine-Nord is stopgezet. Bouygues, een van de twee consortia die zich kandidaat gesteld had voor de aanleg en exploitatie van dit nieuwe, grootschalige kanaal tussen het Seine- en Scheldebekken, heeft dat bij een persconferentie eind augustus bekend gemaakt. Het bedrijf heeft al zo'n 10 miljoen euro geïnvesteerd in voorstudies en daar zou nu nog eens 4 tot 5 miljoen bij komen. VNF zou niet bereid zijn deze kosten te vergoeden. VNF reageerde dat de procedure niet op verzoek van de autoriteiten is stil gezet, zoals Bouygues verkondigde, maar dat het bouwconcern er zelf de voorkeur aan gegeven heeft zich terug te trekken. Wat hij overigens begrijpelijk zou vinden, gezien de weinig bemoedigende houding van de huidige regering.

De aanlegkosten van het nieuwe, 106 kilometer lange kanaal zijn in 2009 door VNF op 4,3 miljard euro geraamd. Hiervan moest 2,1 miljard euro ingebracht worden door een private partner. Volgens de bouwbedrijven bedraagt het kostenplaatje echter zo'n 5 tot 6 miljard euro, waardoor er volgens hen meer overheidsgeld nodig is. De nieuwe Seine-Scheldeverbinding had in 2016-2017 klaar moeten zijn. Bron: Weekblad Schuttevaer, 1 september 2012. Het hele artikel kunt u lezen op de website van weekblad Schuttevaer

 

Meer mediapublicaties:
Aanbesteding Seine-Nord stopgezet, Weekblad Schuttevaer, 1 september 2012

Koninklijke Schuttevaer twijfelt niet aan doorgaan Seine-Nord ,Wkbl Schuttevaer, 22 juni 2012

Seine-Nord verliest draagvlak ,Weekblad Schuttevaer, 30 mei 2012

Nog veel te regelen voor Seine-Schelde-verbinding ,Binnenvaartkrant, 19 april 2012

Matige belangstelling voor Seine-Nord ,Weekblad Schuttevaer, 23 oktober 2011

Tol zet rem op vervoer Seine-Nord ,Weekblad Schuttevaer, 1 juni 2011

Groen licht voor onderhandelingsactiviteiten Seine-Nord, april 2011

Oprichting Intergouvernementele Seine-Schelde Commissie, Weekblad Schuttevaer, 07 november 2009
Frankrijk en het Vlaamse en Waalse Gewest hebben de Intergouverne-mentele Seine-Schelde Commissie (IGC) opgericht. Die commissie coördineert het Seine-Schelde binnenvaartproject dat de verbinding tussen Europese waterwegen voor binnenvaart met grote schepen mogelijk moet maken. Het IGC zal ook het dossier van het Trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) opvolgen. De Seine-Schelde verbinding staat op de lijst van de prioritaire TEN-V-projecten en ontvangt tussen de periode 2007-2013, 420 miljoen EUR financiële steun van de Europese Unie voor dit project (waarvan 350 miljoen EUR voor Frankrijk, 46 miljoen EUR voor Vlaanderen en 24 miljoen EUR voor Wallonië.)

 

Deelprojecten
Klik voor vergroting De Seine-Scheldeverbinding is opgebouwd uit een aantal deelprojecten. In dit geval de bouw van het nieuwe Seine-Scheldekanaal en aanpassingen van vaarwegen op de trajecten Cambrai-Deûlémont in Noord-Frankrijk en Deûlémont-Gent in België.

Canal Seine-Nord kanaal (Noord-Frankrijk)
Naast diverse aanpassingen van bestaande vaarwegen in België en Noord-Frankrijk, omvat het project ook de aanleg van het 106 kilometer kanaal, Seine-Schelde kanaal, tussen de Franse steden Compiègne aan de rivier de Oise en Cambrai aan de rivier de Schelde. In het kanaal komen 7 sluizen te liggen en over het kanaal 59 bruggen en 3 aquaducten, waarvan een over de A26 bij Bourlon, een over de A29 bij Cizancourt en een van 1,3 kilometer lang en 24 meter hoog over de Somme bij Cléry. Tevens komen langs het kanaal 4 multimodale terminals en 7 laad- en loskades.

Voor de volgende trajecten geldt vooral, vaarwegen geschikt maken voor schepen tot 4400 ton, zoals verdieping, verbreding, bochten weghalen, sluizen aanpassen en bruggen verhogen (3-laags containervaart). Op geregelde afstanden worden passeerstroken aangelegd om ontmoetingen van grote schepen mogelijk te maken.

Traject Cambrai – Deûlemont (Noord-Frankrijk):
Stukje ten noorden van Cambrai is de aansluiting op het kanaal van Duinkerke naar de Schelde. Naar het westen toe is een aansluitng op de rivier de Deûle, welke langs de belangrijke Noord-Franse industriestad Lille stroomt. Vervolgens sluit deze rivier aan op de Leie ter hoogte van Deûlémont (grens Belgie/Frankrijk).

Traject Deûlémont – Gent (België):
Tussen Deûlémont en Gent wordt de bevaarbaarheid van de bestaande vaarweg verbeterd. Die vaarweg omvat het traject van de Leie vanaf de Franse grens tot Deinze, het Afleidingskanaal van de Leie tot aan de kruising met het kanaal Gent-Oostende, dat op zijn beurt toegang geeft tot de Ringvaart om Gent en via het kanaal Gent-Terneuzen aantakt op de Westerschelde.


 

Aansluitingen op Seine-Scheldeverbinding
Ook zeehavens als Zeebrugge, Oostende en Zeeland Seaports zien met de komst van de Seine-Scheldeverbinding groeikansen en versterkingsmogelijkheden van hun positie.

Seine-Schelde West, traject Zeebrugge – Gent:
De Vlaamse zeehavens, Zeebrugge en Oostende krijgen wellicht een aansluiting op de Seine-Scheldeverbinding. In 2007 is gestart met een haalbaarheidsstudie naar deze Seine-Schelde West. Om aan te sluiten op de Seine-Scheldeverbinding volgt het project Seine-Schelde West een bestaand tracé, nl. dat van het Afleidingskanaal van de Leie (Schipdonkkanaal). Het Afleidingskanaal van de Leie moet echter aangepast worden voor schepen tot 4500 ton.
Met de resultaten van de haalbaarheidsstudie moet de Vlaamse regering beslissen over het meest haalbare alternatief van de Seine-Schelde West. In 2009 kan dan de definitieve beslissing vallen.

Zeeland Seaports:
De Kamer van Koophandel heeft samen met Zeeland Seaports in 2007 een verkennend onderzoek laten doen naar de economische en logistieke betekenis van het binnenvaartproject 'Seine Nord Europe'. In Nederland blijkt echter nog weinig studie verricht naar de effecten van de verbinding. De Seine-Scheldeverbinding betekent ook voor de Zeeuwse havens een betere bereikbaarheid van het achterland. De verbetering van deze noord-zuidroute kan de positie van Zeeland als logistiek knooppunt veranderen. De uitkomsten van de studie worden besproken met het bedrijfsleven in de haven en deskundigen op het gebied van havenontwikkelingen. In ieder geval blijkt dat Zeeland snel in actie moet komen omdat andere concurrerende kusthavens, in dit geval vooral Zeebrugge, investeren in goede aansluiting op de Seine-Scheldeverbinding.


 

Doorbraak binnenvaart in Frankrijk
Journalist Tom Wouters schreef voor het Vakblad Multimodaal (april 2005) het artikel "Doorbraak binnenvaart in Frankrijk". Voor zijn artikel interviewde hij diverse betrokken personen. Een samenvatting:

Jean-Paul Delevoye, burgemeester van Bapaume en voorzitter van INE:
"Europa is één van de belangrijkste economische centra van de wereld. Op een relatief kleine geografische ruimte zie je enorme personen- en goederenstromen. Er dreigt een zware overbelasting van het wegennet in Europa. Gezien de verwachte groei van het goederenvervoer in de komende jaren zullen we alle mogelijkheden van vervoer moeten benutten. In dat perspectief is de binnenvaartverbinding Seine Nord als directe verbinding van de regio Parijs met de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam en indirect met het Ruhrgebied van zeer groot belang. De economische noodzaak van Seine Nord staat dan ook absoluut niet ter discussie. Het gaat tenslotte om de concurrentiekracht van Noordwest-Europa ten opzichte van andere economische centra."

Didier Léandri, directeur van de Franse verladersorganisatie AUTF:
"Multimodaal vervoer is het redmiddel voor het goederenvervoer in de komende jaren. De goederenstromen gaan zodanig toenemen dat we niet zonder een modaliteit als de binnenvaart kunnen. Ook en zeker in Frankrijk niet. Het Canal Seine Nord zet de deur open voor goederenstromen tussen grote economische zones als de regio Parijs, België en Nederland. De belangrijkste producten die Franse verladers over het Canal zullen vervoeren zijn: graan, zand en grind, kolen, kunstmest en ijzerproducten."

Kees de Vries, voorzitter Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB)
"Terwijl in Noord-Frankrijk de binnenvaart bloeit en de Belgische verladers staan te springen om het Canal te gebruiken, wordt er in Nederland over het succes van het Canal Seine Nord nog wat voorzichtiger gesproken. De tendens van de laatste jaren vertoont een dalend aanbod van lading vanuit Nederland naar Frankrijk, Waar vroeger allerlei producten, van sojameel tot bauxiet en ijzer, over het water naar Frankrijk gingen, bestaat het overgrote deel nu uit bandijzer uit IJmuiden en Amsterdam. De verwachtingen in binnenvaartland zijn echter hoog gespannen. Een vertienvoudiging van het vervoer over het water naar Parijs, behoort tot de mogelijkheden. Nu gaat 3% van het totaal over het water en staat de rest in de file op de weg. Als het Canal Seine Nord klaar is, hebben we een soort Amsterdam-Rijnkanaal.

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven