Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeThema'sChina

Binnenvaart in China

Binnenvaart ChinaDe rivieren en de binnenvaart vervullen een belangrijke functie in de Chinese economie, zowel in het dagelijkse levensonderhoud als voor het vervoer van goederen en mensen. In de havens wordt jaarlijks ruim 1200 miljoen ton goederen overgeslagen en stappen bijna 120 miljoen mensen aan en van boord van de veer- en passagiersschepen. China heeft bijna 124.000 kilometer bevaarbare waterweg (5.600 vaarwegen!), 1.300 havens en ruim 194.000 rivierschepen. In China geldt dus de macht van de grote getallen. De helft van de Chinese vaarwegen is geschikt voor schepen langer dan 50 meter. Op 6,5 % van de waterwegen kunnen schepen varen groter dan 1000 ton, 10% is enkel geschikt voor schepen kleiner dan 500 ton. De ruim 194.000 binnenvaartschepen hebben een gezamenlijke capaciteit van dertig miljoen DWT en 0,9 miljoen passagiersplaatsen. Chinese schippers moeten 6% van hun bruto inkomen afstaan voor het onderhoud van de vaarwegen.

 

 Vijfjarenplan 2005-2010
De Chinese regering investeert in ontwikkelingen van vaarwegen en voorzieningen om de overgang van wegtransport naar watertransport te bevorderen. Want ook in China wordt gekozen voor vervoer over water om verstopping van de wegen te vermijden. Hiervoor loopt op dit moment het nationale "Vijfjarenplan 2005-2010". Onder andere de volgende items komen aan bod:

 • De bevaarbaarheid van rivieren wordt verbeterd;
 • Er komt een netwerk van hoogwaardige waterwegen komen in het Yangtzedelta;
 • Het transport met sea-rivergoingschepen wordt gestimuleerd;
 • Schepen worden gestandariseerd, waardoor verouderde schepen snel zullen worden vervangen;
 • De veiligheid wordt verbeterd door een management informatiesysteem, een informatie platform, e-port, communicatienetwerken en de ontwikkeling van een elektronisch standaard.
 • De centrale overheid in Peking heeft hiervoor 1,5 miljard euro uitgetrokken.

 

De belangrijkste vaarwegen
De drie grootste rivieren zijn de Yangtze rivier (6.378 km!), die het midden en het zuidwesten van China verbindt met de haven van Shanghai, de Pearl rivier, een sleutelverbinding tussen Hongkong en het sterk expanderende zuidoosten van China en de Yellow rivier, die een rol speelt in de noordwestelijke ontsluiting van China per binnenschip. Een andere belangrijke vaarweg is het Grand Canal. Ongeveer 80% speelt zich af op deze vaarwegen.
De komende vijf jaar wordt gewerkt aan Plan 212. Dit omvat 2 horizontale uitbreidingen van de Yangtze en Pearl, een verticale uitbreiding van het Grand Canal, twee netwerkaansluitingen op de Pearl rivier en twee aansluitingen op de deltagebieden.

 

 

klik voor grote fotoRivier de Yangtze
De Yangtze is maar liefst 6.378 kilometer lang en is een belangrijke ruggegraat van de Chinese transportnetwerk. Andere namen voor de rivier zijn ook wel: Chang Jiang (Lange rivier) en "Gouden stroom". Het is de langste rivier van China en de op 2 na langste rivier van de wereld, na de Amazone en de Mississippi. De rivier ontspringt in het Himalaya-gebied, stroomt in oostelijke richting en mondt vlakbij Shanghai uit in de Oost-Chinese zee. De Yangtze-rivierdelta is het achterland van Shanghai, wereldhaven nummer 3. Ca. 80% van de exportlading in de haven van Shanghai wordt aangevoerd vanuit het Yangtze achterland.

 

Aan het bekken van de Yangtze rivier liggen veel belangrijke steden waaronder Shanghai, Nanjing (ca. 400 km v.a. Shanghai) , Wuhan (1.300 km v.a. Shanghai) en Chongqing (2.660 km v.a. Shanghai). Vanaf Shanghai is de rivier 2.838 kilometer bevaarbaar (tot Shuifa in Yünnan). Tot Nanjing is de rivier geschikt voor schepen tot een 10 meter diepgang (30.000 ton); tot Wuhan 3,20 meter (5.000 ton) en tot Chongqing nog 2,90 (bij een normale waterstand). Volgens schatting van de Yangtze River Adminitration of Naval Affairs, wordt nog maar 20% van de capaciteit gebruikt. Door industrialisering in de centrale en westelijke provincies zal het vervoer nog flink stijgen. Een blik op de kaart zegt eigenlijk al genoeg voor wat betreft het belang van de rivier. Het bevaarbare deel van de rivier is behoorlijk uitgebreid. Sinds de ingebruikname van de Drie Klovendam, ca. 48 km stroomopwaarts van Yiching en ong. halverwege het traject Wuhan - Chongqing), zijn de condities voor het scheepvaartverkeer aanzienlijk verbeterd. Zo kan er nu vanaf de dam richting Chongqing met grotere schepen en 's nachts worden gevaren.

 

Hoewel de bebakening tussen Shanghai en Nanjing sterk verbeterd is, is de bebakening in de rest van de rivier niet echt optimaal. Zo wordt de vaargeul gemarkeerd door verankerde vletjes met een kleine lichtopstand. Wanneer ’s nacht wordt gevaren, staat vaak een bemanningslid op het voorschip met een schijnwerper als uitkijkpost . Van continuevaart is in het Yangtze-gebied nauwelijks sprake. Om veiligheidsredenen geldt, vooral in de winter, op een aantal delen van de rivier éénrichtingsverkeer, zodat de schepen vaak voor anker moeten. Eveneens zijn niet alle trajecten voor nachtvaart vrijgegeven. De 2.600 km lange reis van Shanghai naar Chongqing ( en vv.) duurt daardoor in de winter zowel in de op- als de afvaart ca. 21 dagen.

 

 

Binnenvaartschepen in het Yangtze-gebied
De binnenvaartvloot in het Yangtze gebied bestaat uit 81.000 schepen met een gemiddelde van 245 ton laadvermogen. De totale capaciteit van deze schepen bedraagt bijna 20 miljoen ton. Op de Yangtze zelf varen meer grote binnenvaartschepen en coasters met een gemiddelde laadvermogen van 750 ton.
De navigatie-uitrusting op de Chinese schepen is vrij eenvoudig. De meeste schepen hebben radar, GPS, VHF en een schijnwerper, waarvan de meeste schepen met een jachtradar zijn uitgerust. Het nadeel van een jachtradar t.o.v. een binnenvaartradar is dat deze een minder scherp beeld weergeeft. Er bestaan elektronische rivierkaarten en in Chongquing, thuishaven voor 4.000 schepen, is men begonnen met de invoering van AIS en een daaraan gekoppeld informatiesysteem. Begin 2007 zouden 1600 schepen hiermee uitgerust zijn.
De stuurinrichting van Chinese binnenvaartschepen bestaat meestal uit een stuurrad met kettingoverbrenging. Ten opzichte van Europese binnenvaartschepen zijn de Chinese schepen vrij licht gemotoriseerd en laat de veiligheid in de machinekamers vaak te wensen over. Over het algemeen worden de schepen vrij slecht onderhouden. Het feit dat met goed onderhoud geld kan worden bespaard, leeft in China nauwelijks.
Daar waar een groot Europees binnenvaartschip doorgaans uit 4 tot 5 bemanningsleden bestaat, bestaat de bemanning van de grotere Chinese binnenvaartschepen uit 8 tot 12 leden. De hoeveelheid bemanningsleden is sterk afhankelijk van de mate van automatisering aan boord.


Containerschepen
De containerschepen kunnen gemiddeld 89 teu meenemen. Een hefbaar stuurhuis hebben ze niet waardoor ze niet verder gaan dan 3-laags containervervoer. De dekhuizen van de grotere containerschepen (100 tot 150 teu) zijn hoger dan de Europese binnenvaartschepen en bestaan meestal uit 2 of meer verdiepingen. Deze schepen lijken sterk op coasters. De schaalvergroting van deze schepen wordt voorzichtig toegepast. Van gemiddeld 100 naar 200 teu.

 

Drie Klovendam (Three Gorges Dam)
Naar artikel in het Reformatorisch Dagblad

 

De Drie Klovendam is met een hoogte van 185 meter en een breedte van 2,3 km, de grootste stuwdam ter wereld. Begin 1994 is met de bouw begonnen en op 20 mei 2006 in gebruik genomen. In 2009 zal de stuwdam volledig operationeel zijn. Nu moeten nog diverse turbines geplaatst worden. Een scheepslift voor lichtere schepen (3.000 ton) is waarschijnlijk in 2008 operationeel. Deze lift heeft een lengte van 120 meter en is 18 meter breed. Een schutting met de lift duurt ongeveer 40 minuten. WaarschijNaar artikel Xinhuanetnlijk zal de scheepslift vooral voor passagiersschepen worden gebruikt. De mega grote sluiscomplex naast de stuw bestaat uit 2 schutbanen met ieder 5 getrapte sluiskolken. Iedere sluiskolk is 280 meter lang, 35 meter breed en de minste diepte bedraagt 5 meter. De overbrugging van 175 meter verval duurt 4 uur. De sluis is geschikt voor schepen tot 10.000 ton.

 

 

  

Vervoer op de Yangtze
In 2006 sloegen de binnenhavens 780 miljoen ton goederen over, waarvan 94 miljoen bestemd was voor export. Het grootste deel van het vervoer is dus binnenlands. Het vervoer van goederen over de Yangtze is goed voor 80% van wat in heel China via de binnenwateren wordt getransporteerd. Dat is 1,6 keer zoveel als het totaalvolume op de Mississippi en 2,5 keer keer zoveel als op de Rijn. De verwachting is dat deze hoeveelheid tegen 2010 zal zijn gestegen tot 1,3 miljard ton en de container doorvoer ca. 16 milj. teu.

 

Containervervoer op de Yangtze
Het containervervoer op de Yangtze is een belangrijke deelmarkt in de binnenvaart en groeit zeer sterk. Langs de rivier staan in totaal 27 containerterminals, die vooral gespecialiseerd zijn in de handling van mineralen, steenkool, petrochemische producten en auto's. De belangrijkste terrminals staan in China's grootste binnenhavens Nanjing (400.000 teu in 2003), Wuhan (350.000 teu in 2006) en Chongqing (150.000 teu in 2004). In 2006 behandelden de terminals 3,8 miljoen teu, een stijging van 40% ten opzichte van 2005. Die groei zet de komende jaren door. De overslag bedraagt in 2010 naar verwachting 8 miljoen teu. Daarbij worden wel een aantal verbeteringen aan de vaarweg verondersteld. Met name het opheffen van verschillende diepgang- en brughoogtebeperkingen op het oostelijke deel van de rivier. Zodoende zullen grotere en modernere schepen kunnen worden ingezet dan de huidige scheepstypen. De containerbinnenvaart wordt daardoor productiever en kostentechnisch interessanter. Tegelijkertijd zullen er ook meer en betere terminals moeten komen.

In 2005 opereerden nog 36 rederijen met 277 containerschepen met een gemiddeld laadvermogen van 89 teu. De kleinschaligheid en verdeeldheid is één van de redenen dat de hoeveelheid containers die over de Yangzte naar Shanghai worden vervoerd, vrij klein is. Van de 18 miljoen containers die in 2006 in Shanghai werden overgeslagen, kwam slechts 16% via de rivier.

 

Chongqing is op 2.660 km afstand van Shanghai de meest landinwaarts gelegen bestemming waarop containerlijndiensten worden onderhouden. Verder stroomopwaarts is de Yangtze veel minder goed bevaarbaar. Chongqing heeft op termijn de potentie een hubfunctie te vervullen (verzamelplaats voor verder transport), aangezien daar 3 rivieren samenkomen. De grootste containerterminal op de Boven Yangtze is de Jiulongo Containerterminal in Chongqing met 170.000 teu in 2005. Voor 2006 verwacht men 250.000 teu over te slaan. Deze terminal heeft al een hub-functie voor exporthandel vanuit Zuid-west China. In aanbouw is de Cuntan International Containerterminal aan de noordelijke oever van de rivier met een capaciteit van 280.000 miljoen teu. Shanghai Port Container Co. is projectdeelnemer. In 2009 moet deze terminal operationeel zijn.
Wuhan beschikt over één containerterminal en zit op maximale capiciteit. In 2006 werd hier 350.000 teu overgeslagen. In 2007 verwacht men 500.000 teu over te slaan. Deze terminal is een jointventure van de havenbedrijven Shanghai en Wuhan en rederij Cosco. Deze laatste onderhoud een groot aantal lijndiensten op de Yangtze. Er wordt een 2e terminal gebouwd met een capaciteit van 1 miljoen teu, die in 2010 operationeel moet zijn.
Overige binnenhavens waar containeroverslag plaatsvind zijn o.a. Wuhu, Anquing, Jinjiang, Ychang en Wanzhou

 

Overige binnenwateren
Voor de verdere ontwikkeling van 2 andere belangrijke achterlandassen, de Pearl rivier en de Yellow rivier - die een rol speelt in de noordwestelijke ontsluiting van China per binnenschip - zijn soortgelijke ingrepen noodzakelijk. Evenals in de railinfrastructuur wordt ook in de verbetering van de vaarwegen veel geld gestoken.
Voor de binnenvaart ligt er daarnaast een grote uitdaging de vaarwegen buiten de 3 grote assen te gaan benutten. Het aansluitende netwerk op de Yangtze beslaat alleen al meer dan 50.000 kilometer vaarweg. Op termijn kan ook de verknoping van spoor en binnenvaart (bijvoorbeeld in Wuhan) het intermodale vervoer stimuleren.

 

Diepzeehaven
Shanghai is de grootste zeehaven van China. De haven is verbonden met tal van binnenhavens en is belangrijk voor de bevoorrading van het achterland. De huidige zeehaven kan het werk echter niet meer aan. De schepen worden bovendien steeds groter waardoor de behoefte aan een nieuwe diepzeehaven ontstaat. Op Yangshan eiland wordt een nieuwe haven met diepzeeterminals gebouwd en er komt een brug van 30 km lengte om het vasteland te verbinden met de terminal. De eerste fase moet in 2005 worden afgerond. Er is dan ruimte voor de verwerking van 2 miljoen TEU. Het einddoel is een capaciteit van 20 miljoen TEU.

 

Bedrijfsleven
De Zesheng Ship Group in Chongquing is in 2003 opgericht en is gespecialiseerd in het vervoer van chemicaliën en olieproducten. Ongeveer 70% van het chemicaliënvervoer in Congquing wordt door Zesheng verzorgd. In 2005 goed voor 8 miljoen ton en gaat voornamelijk om binnenlands vervoer. Eveneens heeft Zesheng opslagtanks, een kolenmijne en is actief in de LNG-handel. In Chongquing zit aardgas en rijden alle bussen en taxi’s op gas. Het bedrijf heeft 35 tankschepen en verwacht in 2010 een vloot te hebben van 60 tankschepen. Het betreft zowel dedecated- als multi-propose tankers. Met deze laatste schepen vervoert het bedrijf chemicaliën stroomafwaarts en olie stroomopwaarts.

 • De Binnenvaartrederij Minsheng Shipping in Chongquing vervult eveneens een belangrijke rol in het vervoer van en naar Chongquing. Naast het vervoer van containers over de binnenwateren, houdt het bedrijf zich ook bezig met ro/ro en bulktransporten. Minsheng heeft een eigen vloot van 28 binnenvaartcontainerschepen en heeft daarnaast nog 25 containerschepen ingehuurd. In 2006 door het bedrijf 127.000 teu verscheept, 38% meer dan het jaar daarvoor. Naast de binnenvaartschepen beschikt Minsheng ook over 250 trucks met oplegger.

 • Het bedrijf Sinotrans Hubei Limited in Wuhan onderhoud met 3 schepen met een laadvermogen van 100 teu, een lijndienst op Shanghai. Het bedrijf vervoert vooral auto-onderdelen, kleding en staal. Naast containerschepen heeft Sinotrans ook ro/ro-schepen voor het vervoer van auto’s, afkomstig uit de Citroënfabriek in Wuhan.

 • China Ocean Shipping Co. (Cosco) heeft bij een werf in Chonqing containerschepen bestelt met een capaciteit van 146 teu. De afmetingen van deze schepen zijn 90 meter bij 14,6 meter, een diepgang tot 3,20 meter en een laadvermogen van 2365 ton. Om de vlootmedernisering op gang te brengen is al besloten dat een containerschip na 35 jaar uit de vaart gehaald moet worden.

 • Damen Group, bestudeert de mogelijkheid om Rijnschepen over te brengen naar de Yangtze. De studie wordt/is uitgevoerd in samenwerking met de Yangtze Shipping Group en local ship design institute.

 • Tevens wordt/is een project voor personenvervoer ontwikkeld, de rivierbus.

Bronnen: Peter Wörnlein, DVZ 9 september 2006; Nieuwsblad Transport, 25 januari 2006; Scheepvaartkrant 10 november 2004 en Mr. Fei Weijun, vertegenwoordiger van het Instituut voor Watertransport van het ministerie voor Communicatie in China (WTI), gastspreker op het Jubileumcongres CBRB op 25 oktober 2004; NT Transport 24 januari 2007 "Chinezen verranssend open over de binnenvaart" en "Zaken doen in China blijft lastig verhaal", Annelies van Stijn; Weekblad Schuttevaer 27 januari 2007 "China" door Hans van Heynen.

Veel foto's en informatie over de binnenvaart in China kunt u ook vinden op de site Vaart.nl van Dirk van der Meulen. Zie ook de foto's hieronder.

 

Cinese binnenvaart Chinese binnenvaart en containerterminal

 

 

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven