Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeSchepenNieuwbouw 2006-2010

Vijf jaar nieuwbouw

nieuwbouwIn de periode 2006 t/m 2010 zijn er een groot aantal nieuwe schepen aan de West-Europese binnenvaartvloot toegevoegd. Het gaat om ruim 800 binnenvaartschepen waarvan het overgrote deel (schatting 80%) onder Nederlandse vlag varen. Het overgrote deel bestaat uit motorvrachtschepen (mvs) en motortankschepen (mts). Tot de laatste categorie behoren o.a. chemicaliën-, zuur- en gastankschepen en bunkerschepen die zeeschepen voorzien van brandstof, bunkerboten die binnenvaartschepen van brandstof voorzien en poedertankschepen die cement en kalk vervoeren. Andere schepen zijn riviercruiseschepen, rondvaartboten, werkschepen, duwbakken, milieuboten en duwboten.

Hieronder een samenvatting over motorvrachtschepen, motortankschepen, koppelverbanden en cruiseschepen. Waarschijnlijk is de lijst niet compleet, maar het verschil zal beperkt zijn. De informatie over nieuwbouwschepen is afkomstig van diverse bronnen. Het probleem is namelijk dat er nog steeds geen betrouwbaar (openbaar) register is. In ieder geval heeft de website van de Binnenvaartkrant, www.vlootschouw.nl, www.debinnenvaart.nl en gepubliceerde cijfers van CCR/IVR in de publicaties Marktobservatie Europese binnenvaart mij een eind op weg geholpen. Verder heb informatie bijeen gesprokkeld uit overige mediabladen en andere bronnen.

Zie ook:
Soort schepen
Type schepen
Nieuwbouw en
schaalvergroting

Vlootstatistiek

Bouwwerven
nieuwbouw10Doorgaans zijn de casco's in China of Midden- en Oost-Europa gebouwd. China spant de kroon met de bouw van 2/5 deel van alle casco's. Het Midden- en Oost-Europa met landen als Polen, Tsjechië, Roemenië, Servië, Oekraïne en Bugarije, is eveneens goed voor een 2/5 deel. Van deze landen zijn Polen en Roemenië met ieder ruim 80 casco's de grootste leveranciers gevolgd door Servië. De overige landen zijn Rusland (goed plaats 5), Letland, Duitsland en Nederland. Nederland deed het met ruim 40 casco's zeker niet slecht, maar het betrof vooral riviercruiseschepen (27x) en een viertal koppelverbanden (motorvrachtschepen plus bijbehorende duwbak. Nederland heeft de bouw en afbouw van riviercruiseschepen nagenoeg geheel in handen. Alleen Duitsland heeft nog enkele cruiseschepen gebouwd. Het betrof een viertal passagiersschepen van een geheel nieuw type namelijk de Twincruisers bestaande uit een duwboot met daarvoor een passagiersduwvaartuig. Opvallend is dat de riviercruiseschepen doorgaans onder Zwitserse of Duitse vlag varen.

Bouwplaatsen
Bekende buitenlandse bouwplaatsen voor casco's zijn: China met Yizheng, Jiangdu, Nantong en Nanjing. Plaatsen in het achterland van Shanghai aan de rivier Yangtze; Polen met Plock aan de Wisla en Wroclow aan de Oder; Servië met Zrenjanin, Apatin, Kladovo en Belgrad; Roemenië met Orsavo, Turnu Severin; Giurgui. Zowel in Servië als Roemenië gaat het om plaatsen in het Donaugebied; Tsjechië met Chvaletice, Lovosice en Usti nad Labem; Rusland met Astrachan nabij de Kaspische Zee, Bor aan de Wolga en Archangelsk nabij de Witte Zee; Oekraïne met Kiev en Kherson nabij de Zwarte Zee en Turkije met Ünye eveneens nabij de Zwarte Zee. In Nederland liggen de bouwplaatsen voor casco's in Hardinxveld-Giessendam, Grave, Meppel, Maasbracht, Waterhuizen, Lobith en Werkendam waar tegelijkertijd ook de afbouw werd verzorgd.

De casco's die buiten Nederland, België en Duitsland zijn gebouwd zijn veelal via Rotterdam binnengebracht. Het meest indrukwekkend zijn de transporten van casco's van binnenvaartschepen van China naar Nederland. De casco's worden als broodjes opgestapeld aan boord van een groot zeeponton en op sleeptouw genomen. Gemiddeld duurt een reis 3 maanden. Vanaf andere locaties worden de casco's doorgaans op sleeptouw of langszij genomen. De geïmporteerde casco's zijn door heel Nederland heen afgebouwd, waarvan het meest in Zuid-Holland.

nieuwbouw21

Aankomst zeetransport van nieuwe Chinese casco's te Rotterdam op 12 maart 2011. De gefilmde aankomst (een aanrader) door Fred Vloo
kunt u zien op YouTube. Een toelichting van het transport zie
artikel Nieuwsblad Transport. De foto is een momentopname uit de film.


Nederland toonaangevend
Nederland heeft wat betreft de cascobouw en afbouwfase nagenoeg de gehele markt in handen. Op zich niet zo vreemd want de Nederlandse binnenvaartondernemingen zijn ver uit de grootste afnemers. Ook de nieuwbouwgolf is tijdens de sloop- en oud voor nieuwregeling in de jaren '90 in Nederland begonnen. België is de afgelopen jaren in deze ontwikkelingen meegegaan en heeft inmiddels ook al aardig wat nieuwe schepen. In Duitsland is deze beweging ook enigzins op gang gekomen, maar het blijft moeizaam. Op het gebied van tankschepen zal Duitsland wel moeten want geen enkel schip op de West-Europees vaarwegen wordt vrijgesteld van de toekomstige verplichtingen rondom dubbelwandige tankers.

Motorvrachtschepen
In voornoemde periode zijn in ieder geval 279 motorvrachtschepen gebouwd en in de vaart gebracht. De meeste vallen binnen bepaalde lengte categorieën. Namelijk de categorieën: 86 meter, 105 meter (16x), 110 meter (131x)en 135 meter (114x) meter. De koppelverbanden zijn hier niet in meegeteld, deze staan verderop in dit artikel.

86 meter schepen
Gedurende de periode zijn er 14 schepen in de vaart gebracht die tot de categorie 86 meter schepen horen. De breedte varieert van 9,50, 10,00 en 11,45. De gemiddelde tonnage ligt respectievelijk op 1580 ton, 1860 ton en 2280 ton. De gemiddelde diepgang van deze schepen ligt op 3,25. De schepen met een breedtemaat van 9,50/10,00 kunnen bij 3-laags vervoer 90 TEU meenemen. Voor de schepen van 11,45 ligt dat op 144 TEU bij 4-laagse containervaart.

De casco's zijn voornamelijk in China en Oost-Europa gebouwd. China met het leveren van 4 casco's gevolgd door Duitsland en Letland met beide 2 schepen, Oekraïne, Polen, Roemenië, Servië en Tsjechië leverden allemaal 1 schip. Ook Nederland blijft bij 1 schip hangen.

nieuwbouw11110 meter schepen (131x)
Het overgrote deel van de 110 meter schepen (122) hebben een afmeting van 110 bij 11,45 en een gem. diepgang van 3,61 mtr. Het gemiddelde laadvermogen van deze schepen bedraagt 3220 ton en zijn geschikt voor het vervoer van 208 TEU bij 4-laags vaart. Twee schepen hebben een breedte van 17,20 en een diepgang van 4,50/5,00. Het betreft de Belgische containerschepen Deseo en Tripoli die 450 TEU kunnen laden. Deze zgn. estuaire schepen zijn uitgerust voor beperkte kustvaart en varen buitenom vast op Zeebrugge.

De overige schepen zijn smaller: 3x 11,40 met gem. laadvermogen 3000 ton; 3x 10,50 met gem. laadvermogen 2500 ton en 1x 10,00 meter met een laadvermogen van 2400 ton.

De casco's zijn voornamelijk in China en Oost-Europa gebouwd. China spant de kroon met het leveren van 56 casco's gevolgd door Rusland (17x), Servië (16x), Roemenië (15x, Polen (8x) en Oekraïne (2x). Nederland heeft van deze categorie schepen slechts 14 casco's gebouwd.

135 meter schepen (114x)
De breedte van de 135 meter schepen varieert van 11,45 tot en met 17,35 meter. Van de 114 schepen zijn 45 schepen breder dan 11,45. Het gaat dan over breedte maten van 14,20, 15,00, 17,10 of 17,35 meter.

De grootste motorvrachtschepen zijn 135 bij 17,35. Het zijn de Metropolis, Aquapolis en United. Hoewel zij wel het meest aantal TEU's kunnen laden, zijn het niet de schepen met het meeste laadvermogen. Dat zijn de 17,10 meter brede schepen als Alexandra en Addio (6700 ton en meer). Deze schepen hebben een grotere diepgang.

De casco's zijn voornamelijk in China en Oost-Europa gebouwd. China spant de kroon met het leveren van 70 casco's gevolgd door Roemenië (21x), Rusland (8x), Turkije (4x), Servië (3x), Polen (2x) en Duitsland en Tsechië beide 1. Nederland heeft van deze categorie schepen slechts 3 casco's gebouwd. Opvallend is dat de landen Polen en Tsjechië bij de bouw van deze schepen niet sterl vertegenwoordigd is. Anders is het bij de bouw van tankschepen.

nieuwbouw13   nieuwbouw16

Koppelverbanden (36x)
In voornoemde periode zijn maar liefst een 36-tal koppelverbanden in de vaart gebracht. Hiermee wordt bedoeld een motorvrachtschip dat over een eigen duwbak beschikt en doorgaans in dezelfde samenstelling vaart. Een aantal van die bakken beschikt over een eigen voortstuwingsmechanisme en kan in de zeehavens zijn eigen weg gaan. Dat gebeurt vooral in de containervaart waar meerdere containerterminals worden aangedaan. Na het laden en lossen ontmoeten beide schepen elkaar en varen vervolgens verder als gekoppeld samenstel.

De in de vaart gebrachte koppelverbanden zijn gemiddeld 180 meter lang met een breedte van 11,45 mtr. Het laadvermogen komt neer op gemiddeld 5300 ton en kunnen gemiddeld 350 TEU meenemen (1 TEU is gelijk aan een 20-voetscontainer. Een 40-voetscontainer is dus 2 TEU).

Van de 36 koppelverbanden zijn maar twee kleiner (160,00/164,80 bij 9,50/9,60). Het koppelverband met een lengte van 164,80 betreft een motortankschip met tankduwbak.

Het grootste koppelverband is de Ursa Montana met een afmeting van 199,57 bij 17,28 en een laadvermogen van 10388 ton en 712 TEU (5-laags). Qua lengte wint het koppelverband St. Anthonius met 200,03.

Niet meegeteld maar zeker noemenswaardig is het koppelverband Prinses Amalia/Prinses Maxima dat voor opleidingsdoeleinden is gebouwd. Afmeting bedraagt 86,00 bij 8,00. Het koppelverband is in 2007 in de vaart gebracht en behoort tot de Noordzee Onderwijs Groep.

Motortankschepen
nieuwbouw17In de periode 2006 t/m 2010 zijn 290 motortankschepen in de vaart gebracht. Het betreft schepen geschikt voor het vervoer van koolwaterstoffen/brandstoffen, chemicaliën, zuren, gas ed. Doorgaans zijn de schepen dubbelwandig uitgevoerd.

221 tankschepen voor de strekvaart, 61 tankers zijn bunkerschepen die zeeschepen (kunnen) bevoorraden, 6 gastankers en 2 poedertankers (cement ed.) De bunkerboten, bestemd voor brandstofvoorziening van binnenschepen, zijn buiten beschouwing gelaten.

De tankschepen zijn qua afmetingen in te delen in een aantal categoriën: 86 mtr. categorie (66x); 110-mtr. categorie (131x); 125-mtr. categorie (16x) en de 135 mtr. categorie (51x). Een beperkt aantal tankschepen wijkt hiervan af. Deze zijn kleiner dan 85 meter en nog 9 schepen die rond de 100 of 105 meter zitten.

86 mtr. categorie (66x)
Van deze categorie zijn 66 schepen in de vaart gekomen. De lengte van deze schepen bedraagt 85 of 86 mtr. met een breedte van 9,50 mtr. De gemiddelde diepgang ligt op 3,15 mtr., het laadvermogen rond 1640 ton.

110 mtr. categorie 131x)
De 131 in de vaart gebrachte 110-mtr. schepen zijn doorgaans 11,40/11,45 mtr. breed met een gem. diepgang van 3,50 mtr. en laadvermogen van 3000 ton. Een beperkt aantal (18x) is 13,50 breed. Deze schepen hebben een gem. diepgang van 4,21 mtr. en een laadvermogen van 4170 ton.

125 mtr. categorie (16x)
In tegenstelling tot droge ladingschepen heeft de tankvaartvloot schepen met een lengte van 125 mtr. waarvan de breedte doorgaans 11,45 mtr. bedraagt. De gem. diepgang van deze schepen bedraagt 3,92 mtr. en een laadvermogen van 3800 ton

135 mtr. categorie (51x)
De 135-mtr. schepen zijn doorgaans 11,45 mtr. of 15,00 mtr. breed. De schepen met een breedte van 11,45 mtr. hebben een gem. diepgang van 3,92 mtr. en een laadvermogen van 4190 ton. Bij de schepen van 15,00 mtr. ligt dat op 4,28 mtr. en 6260 ton.

Opmerkelijk is dat bij bunkerschepen ook de breedtemaat 13,50 meter voor komt, terwijl het niet het geval is bij de zgn. 'strekschepen'. De 13,50 mtr. brede schepen hebben een gem. diepgang van 4,42 mtr. en een laadvermogen van 5445 ton.

Vier tankschepen behoren met breedte maten van 16,80 mtr. (gem. diepgang 4,10 mtr. en 6610 ton laadvermogen)en 17,50 mtr. (gem. diepgang 4,60 mtr. en 7835 ton laadvermogen) tot de grootste Europese binnenvaartschepen.

The biggest
De tankschepen Vlissingen (2003, rederij VT) met een breedte van 21,80 en de Jade (2004, Jade vof) met een breedte van 20 mtr. zijn de grootste binnenvaartschepen. Het laadvermogen bedraagt resp. 9297 ton en 9007 ton. Beide schepen worden ingezet als bunkerschepen.

Gedurende 2011 wordt gewerkt aan de afbouw van de grootste binnenvaartschepen. Het zijn de bunkerschepen Vinotra 10 en de Vorstenbosch van rederij VT. De Vorstenbosch breekt met zijn afmetingen alle records: 147 mtr. x 22,80 mtr. x 6,15 mtr. Het laadvermogen zal rond 13.000 ton liggen. Het casco is in China gebouwd. De Vinotra 10 heeft een afmeting van 135 x 22,80 mtr. en goed voor 12.000 ton laadvermogen.

Zie artikel 'Megabunkertankers in aantocht' , Nieuwsblad Transport 10 maart 2011.


De casco's zijn voornamelijk in China en Oost-Europa gebouwd. China spant de kroon met het leveren van 93 casco's gevolgd door Polen (61x), Roemenië (31x), Tsjechië (30x), Servië (20x), Rusland (14x), Turkije (10x), Oekraïne (9x), Bulgarije (3x) en Duitsland met 2. Nederland heeft van deze categorie schepen toch nog 16 casco's gebouwd en geleverd. Opvallend is dat de landen Polen en Tsjechië sterk gericht zijn op de cascobouw van tankschepen. Ook hier geldt weer dat nagenoeg alle casco's in Nederland zijn afgebouwd.

 

Beunschepen
In de periode zijn 10 beunschepen in de vaart gebracht. Blijkbaar houdt dit marktsegment goed rekening met vraag en aanbod en staat met niet te wachten op overcapaciteit van dit type schip. Dit in tegenstelling tot de reguliere vracht- en tankvaart. Alle beunschepen hebben een lengte van 86 meter. De breedte varieert. Vijf schepen hebben een breedte van 9,5 mtr., een gemiddelde laadvermogen van 1850 ton en gemiddelde diepgang van 3,3 meter; vier schepen zijn 10,5 mtr. breed met een gemiddeld laadvermogen van 2210 ton en diepgang van 3,6 meter. Een schip is met een breedte van 10,6 meter afwijkend en heeft een laadvermogen van 2340 ton met een diepgang van 3,75 mtr.

Riviercruiseschepen
nieuwbouw14In 5 jaar tijd zijn tenminste 33 luxe riviercruiseschepen aan de West-Europese binnenvaartvloot toegevoegd. Afwijkend ten opzichte van (motor)vrachtschepen waarvan de casco's doorgaans elders in de wereld worden gebouwd, is dat het overgrote deel van deze passagiersschepen in Nederland zijn gebouwd. Het gaat dan zowel over de bouw van de casco's als de afbouw. Vier afwijkende en unieke type passagiersschepen, de Twincruisers, zijn in Rostock Duitsland gebouwd. Dit zijn passagiersschepen bestaande uit een duwboot met daarvoor een passagiersduwvaartuig geplaatst.

Den Breejen Shipyard in Hardinxveld-Giessendam is de grootste leveranciers van de luxe passagiersschepen. Van de 33 schepen heeft het bedrijf 12 gebouwd en afgeleverd. Andere scheepswerven zijn Scheepswerf Grave in Grave, Merwede Shipyard in Hardinxveld-Giesendam, Vahali Shipyards in Gent en Belgrado (Servië) en Scheepswerf de Hoop in Lobith.

Afmetingen
De gebouwde passagiersschepen zijn flink aan de maat. Tweederde van de schepen zijn 110,00 meter lang en hebben een breedte van 10,40/10,45 mtr. De overige schepen zijn groter: 1x 132 mtr. en 7x 135 mtr. Tot de laatste behorend onder andere de zgn. Twincruisers.

De 110 mtr. schepen nemen gemiddeld 143 passagiers mee en hebben ruimte voor circa 40 bemanningsleden. De 135 mtr. schepen respectievelijk 180 passagiers en 50 bemanningsleden.

Hoewel Nederland qua bouw van deze schepen internationaal een visitiekaartje afgeeft, over grote expertise beschikt en min of meer de bouw voor Rijncruiseschepen in handen heeft, speelt Nederland in tegenstelling tot vrachtvaart in de cruisevaart nauwelijks een rol. Feenstra Rijn Lijn uit Arnhem is nagenoeg het enige Nederlands bedrijf die zich op deze markt begeeft. Daarnaast heeft Nederland de unieke 'zorgcruiseschepen' als de Henry Dunant, Prins Willem Alexander en de Zonnebloem, waarvan de laatste eind 2005 in de vaart is gebracht.

Rolspelers in de passagiersvaart
Grote rolspelers in de Rijn en Donau passagiersvaart zijn Amadeus Waterways waarvan merendeel van de scheepsnamen met Ama beginnen; Avalon Waterways behorende tot de Globus family of brands, waarvan de scheepsnamen meestal met 'Avalon' beginnen; Scylla Tours uit Basel waarvan merendeel van de schepen met 'Swiss' beginnen; Viking River cruises waarvan schepen hoofdzakelijk met 'Viking' beginnen; Scenic Tours waarvan de schepen met 'Scenic' beginnen en als laatste Grand Circle Cruise Line en GRC Gobal River Cruises met luxe passagiersschepen die met 'River' beginnen. De meeste bedrijven hebben hun vestiging in Zwitserland en soms in Duitsland, maar vallen veelal onder een moederbedrijf elders in de wereld.

nieuwbouw18

Riviercruiseschip 'Nestroy', dat in 2007 in de vaart is gebracht. Fotolocatie Donau Boedapest

nieuwbouw20

Zorgcruiseschip 'De Zonnebloem' dat in eind 2005 in de vaart is gebracht. Fotolocatie Oude Maas Dordrecht/Zwijndrecht

 

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven