Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeInnovatieVervoer / Logistiek

Vervoer en logistiek

Inleidende tekst categorie "Vervoer en Logistiek"

LNG Break Bulk terminal

gate_klOm kleinschalige LNG distributie mogelijk te maken, zijn Vopak en Gasunie gaan een LNG Break Bulk terminal te bouwen voor distributie in Nederland en Noordwest-Europa. De LNG Break Bulk terminal, die zal worden gebouwd op de Maasvlakte bij Rotterdam, komt naast de Gate terminal. Beide terminals worden onderling verbonden via een pijplijn.

Lees meer...

Nationaal Platform LNG

LNGIn juni 2012 tekenden initiatiefnemers de ‘Green Deal LNG' met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Naar aanleding daarvan is op 5 juli 2012 het Nationaal Platform LNG van start gegaan. Het Platform verenigt initiatieven die zich richten op de LNG-keten en gaat samen met de overheid aan randvoorwaarden werken.

Lees meer...

Veertig ideeën via Plan B

plan-BPLAN B(innenvaart) heeft maar liefst veertig ideeën opgeleverd, zo bleek na sluiting van de inschrijvingstermijn op 30 juni. Een positief resultaat waar men erg tevreden mee is. Binnen PLAN B konden ideeën ingediend worden die bijdragen aan verbetering van de (container)binnenvaart.

Lees meer...

Transportindex

Op 25 juni 2012 is de Transportindex gelanceerd. De Transportindex (TRX) is een dagelijkse graadmeter van de economie en maakt de meerwaarde van de transportsector beter zichtbaar. De index is belangrijk voor analisten en geeft transportbedrijven die willen investeren in vervoerscapaciteit beter zicht op de trends.

Lees meer...

Oprichting IJsselmeeralliantie

Op 25 juni is in Harlingen de IJsselmeeralliantie opgericht. Een en ander is vooral door de provincie Fryslân in gang gezet. Fryslân vindt de ontwikkeling van binnenvaart en binnenhavens belangrijk en wil de waarborg van een netwerk met logistieke knooppunten in Noord-Oost Nederland. Lees meer...

Stena Line en bedrijfsleven gaan voor binnenvaartverbinding Maasvlakte - Westland

Begin mei 2012 tekenden FC 7, Stena Line en barge operator Danser, een intentieverklaring aan boord van de Stena Transit, één van de vrachtschepen van Stena Line. Bij deze bijeenkomst waren ook overheid en andere branchepartijen aanwezig. Dit initiatief maakt onderdeel uit van het project 'Fresh Corridor'. FC7 staat voor deelproject 'Fresh Corridor 7' ook genaamd 'Westland'.
Lees meer...

IDVV - Kennisspoor (spoor 3)

rijksoverheidSpoor 3 (Kennisspoor) maakt onderdeel uit van het Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV).Om in de toekomst de groeiende hoeveelheid goederen betrouwbaar, vlot en duurzaam te kunnen vervoeren, is het nodig dat de binnenvaart een groter aandeel in het vervoerssysteem gaat innemen. Daartoe ontwikkelt Rijkswaterstaat samen met de markt in het 'Kennisspoor' van het programma IDVV kennis over hoe de aantrekkelijkheid van de binnenvaart vergroot kan worden voor de beslissers in de logistieke keten. De focus hierbij ligt op het containervervoer. Lees meer...

IDVV - Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

rijksoverheidHet programma IDVV van Rijkswaterstaat werkt tot en met 2013 aan betrouwbaardere reistijden en een verbeterde doorstroming van de binnenvaart in Nederland. Daarmee stimuleert het programma de binnenvaart als alternatief voor het vervoer over de weg.
Het programma bereidt zo de binnenvaart voor op de groei van het goederentransport door de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Met een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer kan Nederland de positie als internationaal logistiek knooppunt behouden. Rijkswaterstaat voert het project uit in nauwe samenwerking met vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals.

Lees meer...

Innovatieprojecten in de zee- en binnenvaart gebundeld

Oplossingen voor een schone, veilige en energie-efficiënte scheepvaart en slimme logistieke concepten zijn het resultaat van de Subsidieregeling Maritieme Innovatie (SMI) en de Subsidieregeling Innovatie Binnenvaart (SIB). De regelingen werden opgestart in 2007 en 2008 door het ministerie van Infrastructuur en Milieu en hebben een oogst opgeleverd van 99 zeer diverse innovatieprojecten.

Lees meer...

INLANAV - Europese stimuleringsprogramma kleine vaarwegen en kleine schepen

inlanav_logoHet "Innovative Inland Navigation"-project, afgekort tot INLANAV, streeft ernaar om nieuwe technologieën en logistieke concepten en innovatieve oplossingen voor het vervoer van vrachten op kleinere waterwegen te introduceren. INLANAV spitst zich toe op kleine waterwegen (CEMT-klassen I tot IV) in Noordwest-Europa.

Lees meer...

M-factor voor 'kleine' nieuwe Green Barge-schepen

mfactorMercurius Scheepvaart Group brengt de komende 10 jaar diverse kleine binnenschepen in de vaart, waarvan in september 2011 de eerste, genaamd 'Mer-Green', in de vaart is genomen. Met deze Green Barge-schepen wil Mercurius de kleine binnenvaart nieuw leven inblazen. Er is een vervoersconcept aan gekoppeld met de naam 'M-factor'.

  Lees meer...

Districoncept 'Vracht door de Gracht' Mokum Mariteam

Mokum Mariteam heeft een innovatief stedelijk distributieconcept ontwikkeld om daarmee een bijdrage te leveren voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Amsterdam en vooral het historische centrum. Het door Mokum Mariteam ontwikkelde distributieplan, genaamd ‘Vracht door de Gracht', biedt een mogelijke oplossing voor het steeds groeiende mobiliteitsprobleem en draagt bij aan een beter milieu en een comfortabele woonomgeving. Het betreft een efficiënt en milieuvriendelijk vervoerssysteem in Amsterdam dat gebruik maakt van bestaande infrastructuur: de grachten. Voor het vervoer worden nieuwe milieuvriendelijke distrivaartuigen ingezet die gebruik maken van bestaande afmeerlokaties.  

  Lees meer...

Pagina 1 van 3

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven