Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeAlgemeenVeiligheid

Veiligheid

Inleidende tekst categorie "Veiligheid"

Calamiteitenbestrijding binnenvaart

 Op donderdag 22 november 2012 heeft Nils Rosmuller van het lectoraat TNO zijn onderzoeksrapport
Calamiteitenbestrijding binnenvaart” gepresenteerd tijdens het "Symposium over incidentmanagement". Tijdens het Symposium op 9 november 2011 zijn door de directeur van het Centraal Bureau Rijn‐ en Binnenvaart (CBRB) kritische vragen gesteld over de calamiteitenbestrijding op de binnenvaart. Lees meer...

Veilig varen Westerschelde (video tip!)

VTS_ScheldtOp de Westerschelde werkt het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer (VTS-Scheldt) aan een betere en veiliger doorstroming van het scheepvaartverkeer. Cruciaal daarbij is het scheiden van de zeevaart enerzijds en en de binnenvaart en recreatievaart anderzijds. Zo zullen de binnenvaart en watersport vaker van de nevengeulen gebruik moeten maken. Lees meer...

Veiligheid fiets-/voetveren moet beter gewaarborgd

onderzoeksraadDagelijks maken in Nederland 25.000 mensen gebruik van een fiets-/voetveer, terwijl niet is gewaarborgd dat deze vorm van openbaar vervoer aan een bepaald minimum veiligheidsniveau voldoet. Dat schrijft de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van de aanvaring tussen een veerpont en een motorvrachtschip op het Rijn-Schiekanaal in Rijswijk op 31 januari van dit jaar. Lees meer...

Vaarwegbeheerders delen AIS-gegevens met Rijkswaterstaat

rijksoverheidGegevensuitwisseling helpt bij efficiënt verkeersmanagement op de vaarwegen. Het Havenbedrijf van Rotterdam, de Kustwacht en de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart spraken 24 november 2011 met elkaar af gegevens uit AIS (Automatic Identification System) over de scheepsnaam en positie van schepen in hun beheergebied te delen met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat krijgt hierdoor een beter overzicht van het scheepvaartverkeer op de grote vaarwegen en gebruikt de informatie voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Lees meer...

Kapseizen mts. Waldhof (update 10-10-'11)

waldhofOp 13 januari 2011, kapseisde de Duitse tanker "Waldhof" met 2.400 ton zwavelzuur op de Rijn. Het ongeluk gebeurde vlakbij de Lorelei op de oostelijke oever van de Rijn nabij St. Goarshausen. Vanwege sterke stromingen en een rotsachtige bodem is deze rivierbocht berucht vanwege de vele scheepsongevallen. Pas op 14 februari 2011 was de Rijn ter plekke weer geheel beschikbaar voor scheepvaart. De Rijn was toen 33 dagen gestremd geweest, de ernstigste stremming van de Rijn in de naoorlogse geschiedenis.

Lees meer...

Schip afladen op waterstand. Hoe werkt dat?

waterstanden_klWaterstanden op niet gestuwde rivieren zijn zeer grillig. Zo kan de waterstand op de Rijn metershoog verschillen. Bij zeer laagwaterstand heeft dat gevolgen voor binnenvaartschepen. Zo kan een schip niet afladen tot zijn ijkmerken zoals doorgaans bij normale waterstanden het geval is. Hoe diep het schip bij zeer lage waterstanden kan meenemen, hangt ook af wat zijn bestemming is. Zo kan het schip meer diepgang veroorloven met bestemming Duisburg als naar Mainz. In Nederland is de Geldersche IJssel zeer onderhevig aan de waterstanden. De overige rivieren in Nederland zijn voorzien van stuwen en sluizen, waardoor die iets minder gevoelig zijn voor grillige waterstandverschillen.

Lees meer...

CCR: Maatregelen ter voorkoming van verdrinking

ccrVerdrinking is nog steeds één van de meest voorkomende dodelijke werkongevallen in de Rijn- en Europese binnenvaart. Om het aantal gevallen van verdrinking te beperken en de bemanningsleden van binnenvaartschepen een veilige werkplek te garanderen, heeft de Rijnvaartcommissie (CCR) een aantal concrete tijdelijke maatregelen goedgekeurd. Het gaat in hoofdzaak over bepalingen voor de uitrusting van schepen met voorzieningen ter voorkoming van overboord vallen en het dragen van zwemvesten.

Lees meer...

Handhaving voertaal binnenvaart

Uit PZC 19 mei 2011 - "De waterpolitie gaat strenger optreden tegen vaarweggebruikers op de Westerschelde, die geen Nederlands of Engels spreken. Ook de bijzondere opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat hebben opdracht overtreders zonodig op de bon te slingeren wanneer ze niet aan de voorschriften kunnen voldoen. Lees meer...

Ontzegging vaarbevoegdheid bij onverantwoord gedrag (update)

Wie gevaarlijk vaart met een snelle motorboot of dronken achter het roer van een snelle motorboot of binnenvaartschip zit, kan binnenkort zijn vaarbevoegdheid kwijtraken. En wie zich niet houdt aan de regels van het groot vaarbewijs of het beperkt groot vaarbewijs, kan een boete krijgen. Een bestuurder van een pleziervaartuig die zonder klein vaarbewijs vaart, kan door de rechter een straf opgelegd krijgen.

Update: Op 18 oktober 2010 is het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. De desbetreffende documenten zijn openbaar gepubliceerd. U kunt ze hier downloaden: Wetsvoorstel - Memorie van Toelichting 

Lees meer...

Scheepsongevallen Binnenvaart

De rijksoverheid heeft het streven het aantal significante scheepsongevallen op de Nederlandse binnenwateren niet te laten stijgen, ondanks een toename van het verkeer en vervoer (Rijksbegroting 2011). De scheepvaartsector is primair verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid. Onder significante scheepsongevallen wordt in dit verband verstaan: ongevallen met grote (im)materiële of milieuschade. Let op: De cijfers voor doden en gewonden zijn exclusief de slachtoffers van persoonsgebonden (arbo) ongevallen. Een overzicht:

Lees meer...

Zuurstofgebrek voel en ruik je niet


‘Het is triest, maar er gebeuren steeds opnieuw ernstige ongelukken omdat bemanningsleden afdalen in een besloten ruimte op een schip zonder eerst het zuurstofgehalte te meten', zegt Peter Nitzsche, docent aan het Scheepvaart en Transport College (STC) tijdens de in september gehouden CBRB praktijkmiddag over het transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart en het nieuwe ADN 2100. 'Niet alleen ladingtanks, ballasttanks en beunen, ook kettingbakken, laadruimen of een afgesloten voorpiek kunnen zo zuurstofarm zijn dat een bemanningslid in zo'n ruimte het bewustzijn verliest.' Lees meer...

Security is geen hype!

Nooit eerder in de geschiedenis van het moderne goederenvervoer heeft een nieuwe ontwikkeling zo snel geleid tot een ware hype als de bestrijding van terrorisme. Deze trend, beter bekend als security, houdt de gemoederen al bijna tien jaar aardig bezig. Wet- en regelgevers over de gehele wereld richtten hele departementen in die met security aan de slag gingen en een enkel land (de VS) richtte er zelfs een compleet ministerie voor op.

Lees meer...

Pagina 1 van 3

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven