Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  

Let op:

de informatie op deze website wordt niet langer actief bijgehouden.  
U bevindt zich hier: HomeAlgemeenDe Binnenvaart

De Binnenvaart

Over de binnenvaart

Van oudsher is de binnenvaart typisch iets wat bij een waterrijkland als Nederland hoort. Ons land beschikt over ruim 5.000 km bevaarbare waterwegen; 398 binnenhavens, waarvan 150 grotere als Utrecht, Cuijk, Maasbracht, Zaanstad-Noord, Velsen-Zuid, Den Bosch en Roermond.

De Nederlandse vloot heeft maar liefst 6.900 binnenvaartschepen, bestaande uit 3.262 motorvrachtschepen, 827 motortankschepen en 888 duw- en/of sleepboten en 919 passagiersschepen, waarvan bijna 200 met slaapcabines (dekschuiten en drijvende werktuigen niet meegeteld). De Nederlandse binnenvaartvloot is de modernste vloot ter wereld en de grootste in Europa.

Lees meer...

Nieuwe krant River of Information

btb1Het programma IDVV van Rijkswaterstaat geeft een krachtige impuls aan het slimmer omgaan met elektronische informatie in de binnenvaart. Om de sector en haar klanten van deze ʻimpulsʼ optimaal verslag te doen, verscheen in november de nieuwe krant ʻRiver of Informationʼ.

Lees meer...

Voortbestaan Seine-Nord in handen van Commissie

seineschelde_klDe Franse minister van Transport heeft een commissie samengesteld die vóór volgend jaar april moet beoordelen welke grote water-, spoor- en wegprojecten prioritair zijn. De aanbevelingen van de commissie zullen bepalend zijn voor Seine-Nord. Het ministerie raamt de aanlegkosten van deze nieuwe vaarweg tussen het Schelde- en Seinebekken momenteel op 6 miljard euro, in plaats van de oorspronkelijke ruim 4 miljard. Lees meer...

EenVandaag: Binnenvaart is booming (video)

eenvandaag_klDe wereldeconomie stagneert, maar de binnenvaart is groeiende. En zal de komende jaren nog veel harder groeien, volgens de wetenschap. Hoe kan het dat een branche die in 2009 volledig op z’n gat lag nu zulke goede vooruitzichten heeft? Een positief verhaal tussen de voortdurende crisisverhalen.

Lees meer...

CCR lanceert website World Wide Inland Navigation Network

ccrhet digitale platform van het World Wide Inland Navigation Network (WWINN). De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de leden van het netwerk WWINN (World Wide Inland Navigation Network) lanceren het webplatform www.wwinn.org dat aan de presentatie en de promotie van de binnenvaart over de hele wereld is gewijd.

Lees meer...

Brabant beter ontsloten voor binnenvaart

Tussen 2014 en 2017 zijn Brabantse steden als Tilburg en Veghel bereikbaar zijn voor grotere binnenvaartschepen. In iets beperkte mate gaat dit ook op voor de steden Helmond en Eindhoven.

Om deze doelstelling te bereiken worden een 4-tal infrastructurele werken of aanpassingen uitgevoerd. Het betreft:

Lees meer...

Marktobservatie EU binnenvaart 2012-I

 De Europese Commissie (EC) en de Centrale Commissie Rijnvaart (CCR) hebben vanaf 2005 gezamenlijk een marktobservatie systeem ingesteld. Hiermee wordt regelmatig de ontwikkeling van de economische situatie en van de binnen-vaart weergegeven. Dit systeem is gebaseerd op de al bestaande systeem voor de Rijnvaart en wordt geleidelijk uitgebreid tot het gehele Europese waterwegnet, met toevoeging van inhoudelijke aspecten, in het bijzonder gegevens over de micro-economiche situatie. Aan bod komen o.a. vlootontwikkeling, vervoersprestaties en kostenontwikkeling. Bij het opstellen van het Europees marktobservatie systeem worden de Europese Commissie en de CCR ondersteund door organisaties van het bedrijfsleven, de Europese Schippersorganisatie (ESO) en de Europese Binnenvaart Unie (EBU). Marktobservatie binnenvaart 2012-I Lees meer...

Rijkswaterstaat lanceert www.vaarweginformatie.nl

rijksoverheidRijkswaterstaat bundelt actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarwegen op de nieuwe website www.vaarweginformatie.nl. Beroeps- en recreatievaarders kunnen bovendien via 'mijn vaarweginfo' een persoonlijk gratis abonnement aanmaken en daarmee informatie op maat ontvangen.

Lees meer...

Markwerking en Samenwerking Binnenvaart

 Het rapport "Marktwerking en Samenwerking in de Binnenvaart" (april 2012) is een beschouwing over de gang van zaken in ‘de binnenvaart'. De binnenvaart leek decennialang een ‘spel zonder nieten'. De periode 2002 -2008 waren bijvoorbeeld superjaren voor de schippers. Kort na intrede van de financiële crisis vielen er harde klappen in de sector. Dusdanig dat gevreesd wordt voor de gezonde continuïteit van de sector. Lees meer...

Landelijk dekkend AIS-monitoringsysteem voor de scheepvaart

rijksoverheidEind april 2012 instaleerde Rijkswaterstaat het eerste base station voor Inland-AIS (Automatic Identification System). Dit base station ontvangt gegevens die door schepen met een AIS- transponder worden uitgezonden. Het base station is de eerste mijlpaal op weg naar een landelijk dekkend netwerk voor AIS. Rijkswaterstaat krijgt hiermee een beter overzicht van het verkeer op de vaarwegen en gebruikt de gegevens voor een vlotte en veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Lees meer...

ING: Ontwikkelingen binnenvaartsector

ING-leeuwIn maart 2012 heeft de ING bank het rapport "Herstelpad binnenvaart loopt vertraging op" gepubliceerd. Aan de titel is de opmerking "Een gezonde toekomst vraagt om meer dan alleen ladinggroei" geplakt en niet voor niets. Hiermee wordt gewezen op het feit dat er meer moet gebeuren dan alleen maar investeren op ladingaanbod. Hieronder een samenvatting van het rapport. Lees meer...

Trendrapport 'Staat van de scheepvaart 2011'

TUDelft-logoHet trendrapport 'Staat van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland 2011'. geeft een overzicht van de stand van zaken en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de scheepvaart en de binnenvaarwegen in Nederland. Lees meer...

SP-rapport: De kleine binnenvaart in zwaar weer

spSP-Kamerlid Farshad Bashir heeft op 19 januari tijdens het debat over binnenvaart een lans gebroken voor de kleine binnenvaart en presenteerde het SP-rapport 'De kleine binnenvaart in zwaar weer.' In het rapport staan voorstellen om de kleine binnenvaart te behouden voor de toekomst. 

Lees meer...

Europees onderzoeksrapport vooruitzichten binnenvaart

eu-logo - Binnenvaart heeft impuls nodig - In januari bracht een consortium bestaande uit NEA, Via Donau, CE Delft, PLANCO en MDS Transmodal een engelstalig rapport uit over de vooruitzichten voor de binnenvaart op middellange en lange termijn in Europa. Deze studie is gefinancierd door de Europese Commissie en vormt de basis voor de Commissie voor het ontwerpen van haar binnenvaartbeleid richting jaar 2020, in lijn met het Europese witboek voor transportbeleid. Lees meer...

TV-programma wereld van de binnenvaart

Een binnenvaartschip dat voorbij vaart op de rivier, een bekend beeld in ons prachtige Hollandse landschap. Veel mensen weten echter weinig van deze sector. Dat is jammer want de binnenvaart is enorm belangrijk voor onze economie. Deze bedrijfstak is namelijk verantwoordelijk voor 30% van het Nederlandse goederenvervoer. Vanaf 7 januari treedt de binnenvaart naar buiten om Nederland te laten zien waartoe zij in staat is.

Lees meer...

Plan van Aanpak Klein Schip - Een nieuw perspectief voor FlexFleet

eicbOp 16 november is het "Plan van aanpak Klein Schip" aangeboden door de minister van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer. Het plan geeft een brede kijk op de problematiek rond het Kleine Schip, van logistiek tot techniek en van regelgeving tot financieringsconstructies. Door concrete aanbevelingen te geven over de diverse aspecten rond het Kleine Schip kan de concurrentiepositie van de "FlexFleet" nu en in de toekomst verbeteren.

Lees meer...

Eignung der Binnenwasserstraßen für den Containertransport

In november 2011 heeft de Verein für europäische Binnenschifffahrt und Wasserstrassen (VBW) de duitstalige brochure "Eignung der Binnenwasserstraßen für den Containertransport" uitgegeven. De brochure geeft een gedegen inzicht in het containervervoer over de binnenwateren en is bedoeld voor de geïnteresseerde lezer.

Lees meer...

ABN-AMRO: Visie op Transport & Logistiek 2011

VisieT_L(Update met sectormonitor Q3) In mei heeft de ABN-AMRO bank een update 2011 op de Visie Transport & Logistiek 2011 uitgebracht waarin wederom een groot aantal sectoren en hun onderliggende branches inhoudelijk worden besproken en geanalyseerd. Aan de hand van Visie op Sectoren geeft ABN-AMRO inzicht in de huidige trends en ontwikkelingen van o.a. de binnenvaart. De ondernemers kan daarmee zijn onderneming spiegelen aan de trends en actuele branchecijfers en lezen wat de verwachtingen zijn van de bank. Hieronder een samenvatting voor wat betreft alegmene ontwikkelingen en vervolgens de binnenvaart.  24-11-2011: Zie ook update sectormonitor oktober 2011. Lees meer...

Witboek Vervoer 2050

eu-logoIn maart 2011 verscheen het Europese Witboek 'Vervoer 2050' . Hierin maakt de EU de balans op: Olie wordt schaarser en duurder; onze olieafhankelijkheid is te groot; het vervoer zal blijven groeien maar congestie is een groot probleem; de uitstoot moet verder naar beneden om ons klimaat te beschermen; vervoer is nog steeds niet duurzaam genoeg. In het Witboek wordt dan ook een tal van doelstellingen en maatregelen beschreven, waarbij de EU-commissie duidelijk laat blijken dat er geen tijd is voor uitstel.

Lees meer...

Pagina 1 van 3

Link_portalbinvrt
Link_CBRB Link_KonSchut
Link_BLN Link_BVB
Link_PBV Link_INE
Link_Blueroad Link_Flexfleet
Link_OCB Link_eu_Edinna
Link_EICB Link_BTB
Link_Agentschap Link_CCR
Link_WWINN Link_Rivers
Link_eu_Platina Link_eu_naiades
Link_Vaarweg Link_wetgeving
Link_techniek en bemanning
Link_Schuttevaer Link_Scheepvaartkrant
Link_Binnenvaartkrant Link_NT
EICB.png
Ga naar boven